Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen

Dé jachthaven van Amsterdam
Durgerdammerdijk 116A. Havenmeester
 06 5162 8873, marifoon #31.

haven-durgerdam

Over de vereniging

Zeilvereniging Het Y is opgericht op 3 april 1885 en is een van de tien oudste zeilverenigingen van ons land. Ruim een eeuw later schommelt het ledental al jaren rond de 500 personen. 

De vereniging beheert twee havens: Durgerdam met 105 en Marken met 35 vaste ligplaatsen. Wij houden de kosten laag door een zeer hoge mate van zelfwerkzaamheid (we hebben honderd zeer active vrijwilligers).

ZV Het Y is uitdrukkelijk een zeilvereniging: onze havens bieden niet alleen een ligplaats voor (een deel van) de leden, maar gonzen ook van de activiteiten waar zowel 'liggers' als andere leden aan deelnemen. Daarom ook hebben leden 50% korting op de passantentarieven en zijn de tien verenigingsboten (optimisten, pico's en lasers, met als vlaggenschip de J22 'Jabadabadoo') tegen een geringe vergoeding te leen.

ZV Het Y organiseert begin mei traditiegetrouw de jaarlijkse Y-Toren Race (vanuit Durgerdam), die nationaal wordt gezien als de eerste grote zeilwedstrijd op het IJsselmeer aan het begin van het zeilseizoen. Er is in verenigingsverband wedstrijdzeilen op dinsdagavonden in het zomerseizoen en op zondagmiddagen in het winterseizoen. Begin september is er de Pampus Regatta, georganiseerd in samenwerking met zusterverenigingen rond het Markermeer. De '6 uren van het Y' begin juli vanaf Marken is een duurwedstrijd in verenigingsverband.

Daarnaast worden elk seizoen vier clubweekenden gehouden in de haven van Durgerdam en diverse evenementen en toertochten georganiseerd en is er een programma voor jeugdzeilles met de eigen schepen van de vereniging.

Het hele jaar door, maar vooral in de wintermaanden, is het clubschip in Durgerdam de plaats van samenkomst voor cursussen, lezingen en gezelligheid.

Viermaal per jaar verschijnt ons blad Het Y Journaal, elke maand de nieuwsbrief (per email).

Geschiedenis van het Y

De haven aan de Durgerdammerdijk, 1900

Hoe het begon

Zeilvereniging Het Y, medeoprichter van het Watersportverbond

Zoals de naam al doet vermoeden, ligt de oorsprong van Zeilvereniging Het Y in Amsterdam. In 1884 besluit een aantal zeilers dat regelmatig op het IJ zeilt, een 'bond' op te richten. Men denkt aan een overkoepelende organisatie waarvan zowel verenigingen als personen lid kunnen worden. Nadat dit besluit is uitgevoerd, blijken de gevestigde verenigingen echter niet bereid zich onder het gezag van een dergelijke organisatie te stellen.
Eind 1884 komen opnieuw enkele IJ-zeilers in het Amsterdamse bierlokaal Bavaria bijeen. Een georganiseerde eerste tocht, naar Zaandam, valt zozeer in de smaak dat dit op 3 april 1885 resulteert in oprichting van Zeilvereeniging Het IJ (dan nog gespeld met de lange IJ).

In 1890 heeft het oorspronkelijke initiatief alsnog succes als de oprichters van Zeilvereeniging Het IJ -gesteund door anderen- opnieuw het voortouw nemen en het verbond wordt opgericht van de “Verbonden Zeilvereenigingen van Nederland en België. Zo stond Het Y aan de wieg van wat later het Koninklijk Nederlands Watersportverbond ging heten, nu algemeen bekend als hét Watersportverbond.

Het Y moet de eerste verenigingshaven aan de Westerdoksdijk in 1919 verlaten omdat de gemeente Amsterdam, na gereedkomen van het Centraal Station in 1889, andere plannen heeft met dit gebied. De nieuwe haven komt ook aan het IJ, maar nu aan de overkant, bij de Grasweg. De bouw van het nieuwe clubhuis en andere voorzieningen drukken zwaar op het financiële plaatje van de vereniging. Ook de crisisjaren ’30 doen Het Y geen goed.  Op 11 mei 1940, een de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog, brandt de haven bijna uit door een grote oliebrand op het complex van de Shellraffinaderij naast de haven.

De opslagtanks zijn door Engelse officieren aangestoken om te voorkomen dat de oliereserves in Duitse handen zouden vallen. Na de oorlog wil Shell uitbreiden en dringt aan op verhuizing van Het Y. Toch ziet de toekomst er zonnig uit. In Durgerdam wordt een nieuwe plek gevonden voor een jachthaven en herstelbetalingen voor de in de oorlogsjaren geleden schade bieden een oplossing voor de knellende financiële problematiek. Op 26 april 1952 wordt de nieuwe haven officieel door burgemeester d'Ailly geopend. Aanvankelijk maakt het bestuur zich nog ernstig zorgen of men de haven wel vol kan krijgen. Nu is er al sinds jaren een aanzienlijke wachtlijst. Later komen daar nog dependances in Enkhuizen (1969) en Marken (1975) bij zodat Zeilvereniging Het Y nu in drie havens aan het IJsselmeer faciliteiten biedt: Durgerdam, Marken en Enkhuizen.

 

Lees meer over de geschiedenis van Zeilvereniging Het Y in: